Müzik Koşesi

Negatif İki Tam Sayının Toplamı Nedir?

Negatif iki tam sayının toplamı nedir? Bu makalede, negatif sayıların toplama işlemi hakkında bilgi verilecek ve örneklerle açıklanacak. Negatif sayıları toplarken nelere dikkat etmek gerektiği anlatılacak.

Negatif iki tam sayının toplamı nedir? Bu matematiksel işlemi çözmek için öncelikle negatif sayı kavramını anlamak önemlidir. Negatif sayılar, sıfırın altında yer alan tam sayılardır. İki negatif tam sayının toplamını bulmak için, bu sayıları toplamadan önce işaretlerini dikkate almanız gerekmektedir. Örneğin, -3 ve -5 sayılarını toplamak istediğinizde, bu iki sayının mutlak değerlerini toplayarak sonucu elde edebilirsiniz. Yani |-3| + |-5| = 3 + 5 = 8 olacaktır. Negatif iki tam sayının toplamını bulmak için işte bu basit yöntemi kullanabilirsiniz.

Negatif iki tam sayının toplamı negatif bir tam sayıdır.
Negatif iki tam sayı toplandığında sonuç negatif olur.
İki negatif tam sayının toplamı her zaman negatif bir sonuç verir.
Bir negatif tam sayıyı diğerine eklediğinizde negatif bir sonuç elde edersiniz.
Birbirine eşit büyüklükteki negatif iki tam sayı toplandığında sonuç her zaman negatif olur.
 • Negatif iki tam sayının toplamı, negatif bir tam sayıdır.
 • Negatif iki tam sayı toplandığında sonuç negatif olur.
 • İki negatif tam sayının toplamı, her zaman negatif bir sonuç verir.
 • Bir negatif tam sayıyı diğerine eklediğinizde negatif bir sonuç elde edersiniz.
 • Birbirine eşit büyüklükteki negatif iki tam sayı, toplandığında sonuç her zaman negatif olur.

Negatif iki tam sayının toplamı nasıl bulunur?

Negatif iki tam sayının toplamını bulmak için, sayıları toplama işlemine tabi tutmanız yeterlidir. Örneğin, -5 ve -3 gibi iki negatif tam sayıyı toplamak istediğinizi varsayalım. Bu durumda, -5 + (-3) işlemi yapmanız gerekmektedir. Negatif sayılar toplandığında, sonuç da negatif olacaktır. Yani, -5 + (-3) = -8 olacaktır.

Adım 1 İki tam sayıyı seçin.
Adım 2 İki sayıyı toplayın.
Adım 3 Eğer iki sayı negatif ise, toplam da negatif olacaktır.

Negatif bir tam sayı ile pozitif bir tam sayının toplamı nasıl bulunur?

Negatif bir tam sayı ile pozitif bir tam sayının toplamını bulmak için, sayıları toplama işlemine tabi tutmanız yeterlidir. Örneğin, -7 ve 4 gibi bir negatif ve pozitif tam sayıyı toplamak istediğinizi varsayalım. Bu durumda, -7 + 4 işlemi yapmanız gerekmektedir. Negatif ve pozitif sayılar toplandığında, sonuç negatif veya pozitif olabilir. Yani, -7 + 4 = -3 olacaktır.

 • Negatif bir tam sayı ile pozitif bir tam sayının toplamı, negatif sayının mutlak değerini alarak pozitif tam sayı ile toplanır.
 • Örneğin, -5 ve 3 sayılarını toplamak istediğimizi varsayalım. -5’in mutlak değeri 5 olduğu için, 5 ile 3’ü toplarız: 5 + 3 = 8.
 • Bu şekilde, negatif ve pozitif tam sayıları toplamak için negatif sayının mutlak değeri kullanılır ve sonuç her zaman pozitif bir tam sayı olur.

Negatif iki tam sayının çarpımı nasıl bulunur?

Negatif iki tam sayının çarpımını bulmak için, sayıları çarpma işlemine tabi tutmanız yeterlidir. Örneğin, -2 ve -3 gibi iki negatif tam sayıyı çarpmak istediğinizi varsayalım. Bu durumda, -2 * -3 işlemi yapmanız gerekmektedir. Negatif sayılar çarpıldığında, sonuç pozitif olacaktır. Yani, -2 * -3 = 6 olacaktır.

 1. İlk olarak, çarpmak istediğimiz negatif iki tam sayıyı seçelim.
 2. İki sayının mutlak değerini alarak pozitif iki tam sayı elde edelim.
 3. Pozitif iki tam sayıyı çarparak sonucu bulalım.
 4. Elde ettiğimiz çarpım sonucunun işaretini negatif olarak belirleyelim.
 5. Sonuç olarak, negatif iki tam sayının çarpımını bulmuş oluruz.

Negatif bir tam sayının pozitif bir tam sayı ile çarpımı nasıl bulunur?

Negatif bir tam sayının pozitif bir tam sayı ile çarpımını bulmak için, sayıları çarpma işlemine tabi tutmanız yeterlidir. Örneğin, -5 ve 2 gibi bir negatif ve pozitif tam sayıyı çarpmak istediğinizi varsayalım. Bu durumda, -5 * 2 işlemi yapmanız gerekmektedir. Negatif ve pozitif sayılar çarpıldığında, sonuç negatif olacaktır. Yani, -5 * 2 = -10 olacaktır.

Negatif Tam Sayı Pozitif Tam Sayı Çarpım Sonucu
-3 5 -15
-7 2 -14
-10 4 -40

Negatif iki tam sayının farkı nasıl bulunur?

Negatif iki tam sayının farkını bulmak için, sayıları çıkarma işlemine tabi tutmanız yeterlidir. Örneğin, -8 ve -3 gibi iki negatif tam sayıyı çıkarmak istediğinizi varsayalım. Bu durumda, -8 – (-3) işlemi yapmanız gerekmektedir. Negatif sayılar çıkarıldığında, sonuç negatif olacaktır. Yani, -8 – (-3) = -5 olacaktır.

Negatif iki tam sayının farkını bulmak için önce sayıları çıkarın, ardından negatif işaret ekleyin.

Negatif bir tam sayının pozitif bir tam sayıdan farkı nasıl bulunur?

Negatif bir tam sayının pozitif bir tam sayıdan farkını bulmak için, sayıları çıkarma işlemine tabi tutmanız yeterlidir. Örneğin, -10 ve 5 gibi bir negatif ve pozitif tam sayıyı çıkarmak istediğinizi varsayalım. Bu durumda, -10 – 5 işlemi yapmanız gerekmektedir. Negatif ve pozitif sayılar çıkarıldığında, sonuç negatif olacaktır. Yani, -10 – 5 = -15 olacaktır.

Negatif bir tam sayının pozitif bir tam sayıdan farkını bulmak için iki sayının mutlak değerlerini çıkartırız.

Negatif bir tam sayının pozitif bir tam sayıya bölümü nasıl bulunur?

Negatif bir tam sayının pozitif bir tam sayıya bölümünü bulmak için, sayıları bölme işlemine tabi tutmanız yeterlidir. Örneğin, -12 ve 3 gibi bir negatif ve pozitif tam sayıyı bölmek istediğinizi varsayalım. Bu durumda, -12 / 3 işlemi yapmanız gerekmektedir. Negatif bir sayı pozitif bir sayıya bölündüğünde, sonuç negatif olacaktır. Yani, -12 / 3 = -4 olacaktır.

1. Madde: Negatif bir tam sayının pozitif bir tam sayıya bölümü nasıl bulunur?

Negatif bir tam sayının pozitif bir tam sayıya bölümünü bulmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:
1. Negatif tam sayıyı pozitif hale getirmek için mutlak değerini alın.
2. Pozitif tam sayıyı, pozitif tam sayıya bölünmesi gereken sayıyla bölebilirsiniz.
3. Sonucu elde etmek için bölme işlemi yapın.

2. Madde: Negatif bir tam sayının pozitif bir tam sayıya bölümü örneği

Örnek olarak, -12 sayısını 3 sayısına bölelim:
1. Negatif sayıyı pozitif yapmak için mutlak değerini alalım: |-12| = 12
2. 12 sayısını 3 sayısıyla bölelim: 12 / 3 = 4
3. Sonuç olarak, -12 sayısı 3 sayısına bölündüğünde 4 çıkar.

3. Madde: Negatif bir tam sayının pozitif bir tam sayıya bölümü başka bir örnek

Başka bir örnek olarak, -15 sayısını 5 sayısına bölelim:
1. Negatif sayıyı pozitif yapmak için mutlak değerini alalım: |-15| = 15
2. 15 sayısını 5 sayısıyla bölelim: 15 / 5 = 3
3. Sonuç olarak, -15 sayısı 5 sayısına bölündüğünde 3 çıkar.


Backlink AL Backlink Paketleri

Otobüs Bileti

Uçak Bileti